Välkommen!

Jag erbjuder kurser, klasser, samt coaching, yoga, meditation, mindfulness. Tillsammans med vänner även retreater .

Förhållningssättet/intentionen är meditativt, vilket innebär att vi i alla metoder arbetar med att fördjupa förståelsen av oss själva. Vi tränar grundläggande sätt förmågan att lyssna till kroppen.

20181029_160721

OBS; Aktuellt just nu!

Restorative-yoga

Restorative är engelska och betyder återhämtning/återställa. Återställa det som blivit skevt, det som är obalanserat och som behöver balanseras. Det som behöver helas, helas. De som blivit sjukt frisknar till.
I Restorative yoga söker vi;
1 Observation av (Kropp och sinne)
2 Stöd och återhämtning – fysisk – emotionellt
3 Medkänsla
4 Acceptans