Retreat våren/sommaren 2020

Välkomna på sommar retreat i Hälsingland.

1 – 5 Juli 
Skogspromenader, yoga, bad, dans, meditation allt som hör sommaren till.

Innehåll, tider etc kommer senare